©2019 by ODNOS

Uspešno smo zaključili projekt »S kulturo do dela«

Uspešno smo zaključili projekt »S kulturo do dela«. Dosegli smo cilje v skladu z projektom, da so se ...

S Kulturo do dela – brezplačna usposabljanja, December 2018 – November 2019

Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela
"S kulturo do dela"

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

Projekt SOCIALNA AKTIVACIJA

Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih
žensk