top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

Uspešno smo zaključili projekt »S kulturo do dela«.

Updated: Mar 22, 2020
V sodelovanju z Zavodom Global smo uspešno zaključili projekt »S kulturo do dela«, ki je bil podprt s strani ministrstva za kulturo. Obsežno vsebino projekta si lahko preberete tukaj https://zavodglobal.org/kulturna-dediscina-bogata-pot-za-vstop-na-trg-dela-1/

Dosegli smo cilje v skladu z projektom,

da so se osebe, ki so bile v veliki meri izključene iz družbe v večji meri aktivirali na osnovi

lastnih kulturnih znanj in tradicije ter na ta način dosegli večjo stopnjo osebne integracije,

pozitivno okrepili samopodobe ter dosegli večjo vključenost v družbo, dobili več možnosti za

povezovanje, grajenje socialnih mrež, sodelovanje in interesnih dejavnosti. Omogočili smo

jim pridobiti nove izkušnje in znanje (pedagoško delo, možnost nastopanja v okviru plesno

glasbenih nastopov, poglobljeno znanje, katere izhodišče je kultura).

Omogočili smo jim druženje in spoznavanje sebe in okolja, uporabiti umetnost in kulturo kot univerzalni jezik za medsebojno sporazumevanje in potencial za vstop na trg dela.

Po zaključku usposabljanj v arabskem tradicionalnem plesu in ročnih spretnostih smo v okviru usposabljanja za trženje udeležencem, ki so predhodno prisostvovali v drugih usposabljanjih projekta predstavili možnosti vključevanja na trg dela z pomočjo znanj, ki so jih pridobili.

Predstavili smo jim možne oblike dela (socialno podjetništvo, zadružništvo, osebno

dopolnilno delo, samostojno podjetništvo). Obsežno smo jim predstavili tudi področje domače in umetnostne obrti (DUO), ter skupaj obiskali center rokodelstva in domače in umetnostne obrti v Škofji Loki.

V okviru usposabljanja, ki so zajemale priprave za delo na terenu v Izoli in Ljubljani, smo se učili, kako pridobljena znanja predstaviti potencialnim udeležencem odprtih delavnic. Katera znanja in izdelke izbrati ter kako podajati znanje, da bo le – to razumljivo in tudi zanimivo učencem.

Oblikovali smo ideje, kakšne delavnice bi lahko tržili v prihodnosti in kakšne bi bile naše

ciljana skupina udeležencev. Delavnice so bile prilagojene stopnji izobrazbe udeležencev in

znanju jezika. Zato smo nekatere pojme podrobneje obrazložili in s tem prispevali k boljšemu

razumevanju regulacije trga dela in širšega sistema in tudi slovenskega jezika ter posledično

socialne vključenosti CRS.


Večina udeleženk se je ob zaključku usposabljanj vključila tudi v program Socialne

aktivacije, ki jim bo ponudil dodatne možnosti za razvoj potencialov in predvsem

funkcionalne pismenosti ter znanja jezika, kar je nujno potrebno za uspešno vključevanje na

trg dela.

Od septembra 2020 pa kot daljnoročni rezultat projektnih usposabljanj in ob podpori Skuhne in Zavoda Global načrtujemo zanimive kulturno – ustvarjalne delavnice, kjer se boste v zameno za simbolično vstopnino naučili izdelovati vezenine v tradicionalnih vzorcih, poslikavati telo s kano itd. Hkrtai pa boste lahko z osebami poklepetali in razkrili marsikatero tančico skrivnosti, ki jo spremljajo življenjske zgodbe migrantov.

Za več informacij spremljate FB S kulturo do dela ter spletno stran: https://www.skuhna.si/kulturni-dogodki/.

52 views0 comments
bottom of page