top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

Svetovni dan beguncev 2020 - Informacija za medije

Updated: Mar 22, 2022


#spoznavajmose: Izzivi v času svetovnih premikov

20. junij je svetovni dan beguncev. Živimo v dobi migracij ljudi in različnih kriz, vojn, negotovosti, pandemij. Migranti in begunci se soočajo z dodatnimi izzivi, ovirami, težkimi življenjskimi situacijami.

Društvo ODNOS skupaj z Inštitutom za afriške študije in Društvom UP ob podpori in sodelovanju Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v okviru projekta Obeležitev svetovnega dneva beguncev (Spoznavajmo se in skupaj zgradimo trajnostne skupnosti), tudi v letu 2020 v različnih krajih po Sloveniji organizira različne dogodke oz. spoznavna medkulturna srečanja s pogovorom in druženjem z namenom ozaveščanja in informiranja slovenske strokovne in širše javnosti o položaju in izzivih vključevanja/integracije oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi in medkulturnega dialoga v lokalnem,

nacionalnem in mednarodnem kontekstu.

18. junija 2020 ob 13 uri bo v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Muzejska ploščad

Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana strokovni posvet predstavnikov lokalnih, državnih in civilno-družbenih (nevladnih) organizacij pomembnih v procesu integracije ter pri ustvarjanju vključujočega okolja. Posvet je namenjen izmenjavi praktičnih izkušenj, predstavitvi izzivov, dobrih praks, ovir pri vključevanju/integraciji v lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu ter zbiranju predlogov pri ustvarjanju vključujoče družbe. Srečanje bo tudi priložnost za medsebojno spoznavanje, vzajemno učenje, povezovanje ter ustvarjanje možnosti sodelovanja strokovnih delavcev z različnih področij (bivanje, socialno delo, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, delo in zaposlovanje idr.) pomembnih pri vključevanju/integraciji.

Pripravljena je bila informativna brošura o položaju in izzivih integracije beguncev v Sloveniji. Distribuirana je bila ustanovam in drugim deležnikom, ki lahko pripomorejo k ustvarjanju

vključujočega okolja v Sloveniji in širše. Zasnovani in objavljeni so tudi informativni plakati, ki v različnih krajih po Sloveniji opozarjajo javnost na pomen Svetovnega dneva beguncev in ustvarjanja vključujoče družbe.

O projektu: Obeležitev svetovnega dneva beguncev v Sloveniji

Letošnja obeležitev Svetovnega dneva beguncev poteka v okviru projekta Obeležitev svetovnega dneva beguncev, ki ga izvajamo Društvo Odnos in Inštitut za afriške študije v sodelovanju z Društvom UP med leti 2019 in 2021. V tem okviru izvajamo vrsto dogodkov in aktivnosti, kot so spoznavna srečanja in izobraževanja s ciljem medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter doprinosa k boljšemu in lažjemu vključevanju beguncev v slovensko okolje in oblikovanju trajnostnih skupnosti. Projekt je financiran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

Informacije za medije: Špela Majcen Marušič, 070 868 457, dan.begunca19@gmail.com

Položaj_in_izzivi_integracije_beguncev
Download • 2.47MB

194 views0 comments
bottom of page