top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

POMOČ PRI INTEGRACIJI ZA OSEBE Z MEDNARODNO ZAŠČITO 2015-2017

Updated: Sep 20, 2021
Pomoč pri urejanju življenjskih situacij (iskanje stanovanj in pomoč pri urejanju pogodb in namestitvi, urejanje dokumentov, informiranje, svetovanje, spremstvo in pomoč pri uveljavljanju pravic, razlaga sistema, pravic in dolžnosti, reševanje izjemnih situacij) Učna pomoč druge integracijske aktivnosti in ukrepi (informiranje, svetovanje, psihosocialna podpora, skupinske aktivnosti) Društvo ODNOS, svetovalnica in dnevni center, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, Svetovalnica: Glavni trg 17B, 2000 Maribor, www.odnos.si19 views0 comments
bottom of page