top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Updated: Mar 22, 2022Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

Projekt je usmerjen v zagotavljanje celostne pomoči osebam z mednarodno zaščito pri vključevanju v družbo v Ljubljani, Mariboru, po potrebi tudi v drugih krajih v Sloveniji. Pri izvajanju projekta sodelujejo strokovni delavci, osebe z begunsko izkušnjo, neformalni prevajalci, prostovoljci.

Projekt je sestavljen iz dveh sklopov:

1. orientacijski program in pomoč pri urejanju življenjskih situacij (urejanje primerne nastanitve, dokumentov, administrativnih zadev, zdravnikov, informiranje, svetovanje, razlaga podsistemov, pravic in dolžnosti, usmerjanje, spremstvo pri uveljavljanju socialnih in drugih pravic, pomoč pri vključevanju v dodatna izobraževanja, usposabljanja, na trg dela, psihosocialna podpora)

2. integracijske aktivnosti in učna pomoč

Individualne in skupinske oblike dela. Pomoč posameznikom, družinam, otrokom, odraslim pri vključevanju v družbo.

Projekt je podprt s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.
115 views0 comments
bottom of page