top of page
Search
  • Društvo Odnos

POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO je usmerjen v zagotavljanje celostne pomoči osebam z mednarodno zaščito in njihovim družinskim članom pri vključevanju v družbo predvsem v Ljubljani in Mariboru ter eventualno drugih lokacijah v Sloveniji. Pri izvajanju projekta sodelujejo strokovni delavci, osebe z begunsko izkušnjo, neformalni prevajalci, prostovoljci.

Projekt je sestavljen iz dveh delov:

1. Tečaj spoznavanja slovenske družbe in pomoč pri urejanju življenjskih situacij (iskanje in urejanje primerne nastanitve, dokumentov, administrativnih zadev, zdravnikov, informiranje, svetovanje, razlaga podsistemov, pravic in dolžnosti, usmerjanje, spremstvo pri uveljavljanju socialnih in drugih pravic, pomoč pri vključevanju v izobraževanja, usposabljanja, na trg dela, psihosocialna podpora, neformalna prevajanja)

2. Integracijske aktivnosti in učna pomoč

Individualne in skupinske oblike dela. Pomoč posameznikom, družinam, otrokom, odraslim pri vključevanju v družbo.

Projekt je podprt s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.


76 views0 comments
bottom of page