top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

Projekt SOCIALNA AKTIVACIJA

Updated: Apr 24, 2020

Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih žensk
Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih žensk

Projekt je zasnovan na preteklih izkušnjah dela z migrantskimi ženskami dveh partnerskih organizacij, ki že vrsto let delamo s ciljno populacijo in prepoznavamo potrebe in kompetence posameznic.

Namen projekta je opolnomočiti in aktivirati dolgotrajno brezposelne in drugače izključene ženske iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij.

Problem, ki ga z aktivnostmi naslavljamo, je socialna izključenost in socialno-ekonomska marginaliziranost, izoliranost žensk iz drugih kulturnih okolij, obstoj različnih sistemskih in praktičnih ovir ter pomanjkanje skupnostnega pristopa, ustreznega sodelovanja in povezovanja deležnikov (CSD, ZRSZ, šole, vrtci, zdravstvene ustanove, nevladne organizacije, delodajalci, najemodajalci, izvajalci izobraževanj odraslih itd.) v Sloveniji, posebej tudi v Ljubljani in okolici oz. drugih krajih v osrednji slovenski regiji, kjer izvajamo projekt.


71 views0 comments
bottom of page