top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV

Updated: Dec 19, 2019

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično vzpostavljanje medkulturnega dialoga.


OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV 2019-2021

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično vzpostavljanje medkulturnega dialoga. Izpostaviti in prikazati tako pozitivne kot negativne izkušnje s katerimi se pri vstopu v družbo soočajo osebe, ki so zaprosile ali že pridobile mednarodno zaščito. Predstavitev dobrih praks ter izzivov vključevanja te populacije tako na lokalni kot tudi državni ravni.


Projekt združuje dogodke in aktivnosti ozaveščanja.

Projekt izvajamo DRUŠTVO ODNOS v partnerstvu z Inštitutom za afriške študije in društvom UP.
30 views0 comments
bottom of page