©2019 by ODNOS

Search
  • Društvo Odnos

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV

Updated: Dec 19, 2019

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično vzpostavljanje medkulturnega dialoga.


OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV 2019-2021

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično vzpostavljanje medkulturnega dialoga. Izpostaviti in prikazati tako pozitivne kot negativne izkušnje s katerimi se pri vstopu v družbo soočajo osebe, ki so zaprosile ali že pridobile mednarodno zaščito. Predstavitev dobrih praks ter izzivov vključevanja te populacije tako na lokalni kot tudi državni ravni.


Projekt združuje dogodke in aktivnosti ozaveščanja.

Projekt izvajamo DRUŠTVO ODNOS v partnerstvu z Inštitutom za afriške študije in društvom UP.
12 views

Uspešno smo zaključili projekt »S kulturo do dela«

Uspešno smo zaključili projekt »S kulturo do dela«. Dosegli smo cilje v skladu z projektom, da so se ...

S Kulturo do dela – brezplačna usposabljanja, December 2018 – November 2019

Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela
"S kulturo do dela"

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

Projekt SOCIALNA AKTIVACIJA

Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih
žensk