top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju 24.6. - 6.7. 2020

Updated: Jun 17, 2020


Društvo Odnos in Zavod Oloop sta na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bila izbrana za sofinanciranje projekta Socialne aktivacije v ljubljanski regiji.

Ciljna skupina so ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami.Delujemo v smeri krepitve osebne moči z razvijanjem socialnih, jezikovnih, komunikacijskih kompetenc. Zagotavljamo individualno in skupinsko informiranje in svetovanje pri reševanju njihovih stisk in težav, prepoznavanju možnosti vključevanja na trg dela, dodatna izobraževanja in usposabljanja z namenom preseganja socialne izključenosti in revščine ter izboljšanje zaposljivosti.

Udeleženke spodbujamo na prepoznavanju lastnih virov moči, spodbujamo njihovo motivavcijo in željo po nadgradnji že pridobljenih veščin. Vsebina programa je podprta z veliko mero psihosocialne pomoči vsaki udeleženki posebej, celostna obravnava morebitnih psiho-socialno-ekonomskih stisk je vodilo pri iskanju dolgoročnih rešitev za vsako udeleženko posebej.
Oloop

Ženske iz različnih kulturnih okolij želimo okrepiti in vzpodbuditi tudi z uporabo umetnosti, oblikovanja in ročnih spretnosti. Srečanja so razdeljena na proces Kreativne aktivacije in delavno-učen proces – Od ideje do izdelka in naprej.

Kreativna aktivacija poteka prve tri mesece enkrat tedensko v različnih galerijah in muzejih, kjer nas ustanove gostijo v svojih lepih učnih prostorih in nas vodijo po akualnih razstavah in zbirkah. Tako ženske spoznavajo Ljubljano, njene hrame kulture ter sloevsnko umetnost, oblikovanje in kulturno dediščino. Kreativna aktivacija temelji na ustvarjalnih, gibalnih ter kontemplativnih aktivnostih, z namenom psihosocialne krepitve posameznic in skupine.

Vsako srečanje je zasnovano iz dela namenjenega telesenemu razgibavanju, dela namenjenega osebni rasti in medosebnim interakcijam ter dela za ustvarjalne aktivnosti. Umetnost in ustvarjanje sta uporabljena kot orodje opolnomočenja, motivacije in kot komunikacijsko sredstvo.

Glavna aktivnost je ročno vezenje avtoportretov, ki nastajajo ob premišljevanju žensk o sebi, o tem, kako se vidijo in doživljajo v svojem novem okolju in v kontekstu preteklih izkušenj, dogodkov ter osebnih zgodb. Vezenje lastnega avtoportreta ima lahko pomemben učinek na počutje in pozitivno prispeva k osebni rasti in izboljšanju samopodobe. Avtoportret zajema kakršnokoli reprezentacijo percepcije o samem sebi, dobesedno ali metaforično. Ker so to podobe nas samih in ker smo jih tudi ustvarili sami, nam ponujajo veliko možnosti, da se soočimo s samim sabo.

Poleg tega, da je izdelava avtoportreta že sama po sebi dobrodejna, dodaja tehnika vezenja v proces še svoje dobrobiti – upočasnjuje in deluje pomirjujoče. S portretom ženske preživijo dalj časa (več tednov) konstantno izpostavljene nastajanju svoje podobe na vezilskem platnu. Pri tehniki vezenja sta vključeni obe roki, gibanje je ritmično, ponavljajoče in avtomatsko, kar aktivira meditaciji podobna stanja.

Delavno-učni projekt poteka dva meseca trikrat tedensko v prostorih studia Oloop. V skupino se pridružijo le tiste ženske, ki jih zanimajo nova znanja na področju oblikovanja tekstila, prav tako pa tudi tiste, ki potrebujejo varno manjšo skupino za druženje. V tem delu srečanj z uporabnicami razvijamo izdelke. V prvem ciklu je bila to nova barvna različica Volnenih mil, ki je v avtorski lasti zavoda Oloop že od 2008.

Udeleženke so se seznanile in praktično preizkusile v mnogih fazah razvoja izdelka – od iskanja navdiha za delo v umetnosti, prepoznavanja ustreznih materialov, izdelavi barvne karte za serijo izdelkov, do izdelove prototipa in njegove korekcije ter poglablanja v učenju natančne izdelave izdelka. Ob tem smo učne vsebine dopolnili z aktivnostmi, ki spodbujajo osebno rast, dobro počutje, telesno zdravje in krepijo medosebne vezi.

Splošni podatki:

Trajanje projekta: 23. 9. 2019 – 30. 9. 2022

Prijavitelj: Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Domžale

Partner: Zavod OLOOP, Ljubljana

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu:

https://www.odnos.si/post/dru%C5%A1tvo-odnos-v-partnerstvu-z-zavodom-oloop-od-23-9-2019-izvaja-triletni-program-socialne-aktivacije


72 views0 comments
bottom of page