©2019 by ODNOS

S Kulturo do dela – brezplačna usposabljanja, December 2018 – November 2019

Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela
"S kulturo do dela"

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

Projekt SOCIALNA AKTIVACIJA

Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih
žensk

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično
vzpostavljanje medkulturnega dialoga.