©2019 by ODNOS

01

Obeležitev svetovnega dneva beguncev 2019-2021

Svetovni dan beguncev 2019

02

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

03

Projekt Skills2Work

spletna platforma ... vključevanje oseb z mednarodno zaščito oz. migrantov na trg dela.

S Kulturo do dela – brezplačna usposabljanja, December 2018 – November 2019

Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela
"S kulturo do dela"

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

Projekt SOCIALNA AKTIVACIJA

Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih
žensk

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično
vzpostavljanje medkulturnega dialoga.