©2019 by ODNOS

10000207-program_2018-b4dea474967b28be_edited.jpg

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV
2019 -2021

Reinforcing our Commitment

With this initiative, our goal is to promote great opportunities for those in need. With access to the right resources, people can become empowered by their own abilities and gain the confidence to fulfill their potential. Learn more about our work by getting in touch with our team today.

S Kulturo do dela – brezplačna usposabljanja, December 2018 – November 2019

Kulturna dediščina - bogata pot za vstop na trg dela
"S kulturo do dela"

Projekt POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Projekt izvaja društvo ODNOS v partnerstvu s Slovensko filantropijo.

Projekt SOCIALNA AKTIVACIJA

Aktivni odnosi II - Opolnomočenje in socialna aktivacija migrantskih
žensk

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV

Namen projekta je spodbujanje strpnosti, razumevanje medkulturnih razlik ter posledično
vzpostavljanje medkulturnega dialoga.