ODNOS

 • socialno vključevanje
 • povezovanje kultur in znanja
 • celovito reševanje človeških in družbenih izzivov
 • pomoč priseljenim prebivalcem
 • pomoč in podpora človeku pri učenju in osebnem razvoju
 • aktivno in odgovorno državljanstvo ter participacijo v kulturno pluralni sodobni družbi
 • človek človeku človek

 JE VSE KAR ŠTEJE

Marble Surface

Vljudno vabljeni na prijetno druženje  na medkulturni multimedijski večer poezije, plesa in glasbe Umetnost sožitja, ki bo v ponedeljek  21. 6. 2021 ob 19.00 v Mestnem muzeju Ljubljana.

 

Skupaj z Zavodom Apis  bomo predstavili rezultate projekta PeaceCraft 2.0, ki so jih so - ustvarili mladi iz Slovenije in begunci v namen preseganja polarizacije v družbi v povezavi z begunci. 

Spoznali boste tudi v Sloveniji živeče umetnike in umetnice iz Uzbekistana, Gruzije, Afganistana, Črne Gore, Sirije, Palestine in mnogih drugih držav. Pred nami je čudovit večer plesa, glasbe, kratkih filmov, slikarske razstave, razstave fotografij in drugih izdelkov.

 Zaradi covid ukrepov so rezervacije obvezne, prostih mest pa le malo, a nekaj jih je še na voljo, zato nam za rezervacijo lahko pišete na katarinaodnos@gmail.com

 

 Za natančna navodila za udeležbo na kulturnih dogodkih obiščite spletno stran: https://www.kinodvor.org/pct-pogoji/

MI SMO...

Smo nevladna organizacija, v kateri člani razvijamo nove ideje in izvajamo inovativne (vzgojno-izobraževalne, socialne in raziskovalne) dejavnosti v smeri spoznavanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.

Razvijamo in povezujemo različne družbene vede, ki jih razumemo kot teoretski okvir in podlago za konkretno socialno delovanje in pomoč ter podporo človeku pri učenju in osebnem razvoju. Na tak način povezujemo tudi kulture oziroma znanja za celovito obravnavanje in reševanje človeških in družbenih problemov.    facebook

Delujemo na področjih socialnega in političnega vključevanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov ter odraslih za ustvarjalno, nenasilno ter socialno raznoliko in odgovorno življenje. 

Ustvarjamo pogoje za vzpodbujanje kreativnosti ter pridobivanje raznolikih neformalnih učnih in socialnih ter več-kulturnih izkušenj. 

Prizadevamo si za družboslovno opismenjevanje oziroma senzibilizacijo otrok, mladostnikov in odraslih za aktivno in odgovorno državljanstvo in participacijo v kulturno pluralni sodobni družbi.

Poudarek je na skupnostnem delovanju, usmerjeni smo v podporo in pomoč priseljenim prebivalcem oz. migrantom, prosilcem za mednarodno zaščito in osebam z mednarodno zaščito. Delamo osebno s posamezniki, družinami in skupinami. Zagotavljamo osebni svetovalni pogovor in prepoznavanje socialne situacije, zagovorništvo pred javnimi institucijami, mobilizacijo (aktivacijo, vključevanje in usmerjanje na podlagi prepoznanih in izraženih potreb), psihosocialno podporo.

V mnoge aktivnosti vključujemo učenje, šport in rekreacijo, člane in simpatizerje, uporabnike spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, solidarnosti, medsebojni pomoči, osebni in družbeni odgovornosti.

PROGRAMI & PROJEKTI

s katerimi spreminjamo svet na bolje

STATUT

PRISTOPNA IZJAVA

ZAKON O PROSTOVOLJSTVU

ETIČNI KODEKS

PROSTOVOLJSKO
 
DELO

V članstvo vabimo vse, ki menite, da bi s svojim znanjem, izkušnjami, prizadevnostjo lahko prispevali svoj delež k namenu in ciljem društva.

Članarino v znesku 15 €/letno za zaposlene oziroma 4 €/letno za upokojence, študente lahko nakažete na transakcijski račun:

SI56 6100 0001 5008 381, odprt pri Delavski hranilnici

Brezposelni oz.prejemniki denarne socialne pomoči članarine ne plačujejo

Društvo ODNOS je nastalo z večletnim prostovoljskim delom ustanoviteljev. Vse od takrat so prostovoljke in prostovoljci pomemben člen našega društva in se aktivno vključujejo v naše dejavnosti.

Prostovoljci in prostovoljke opravljajo naloge in delujejo v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in Zakonom o prostovoljstvu.

Da bi prostovoljke in prostovoljci lahko sledili ciljem obeh programov, se morajo udeležiti uvodnega usposabljanja, poleg tega pa redno poročati o svojem delu mentorici ali mentorju programa. V prostovoljstvo se je možno vključiti  kadarkoli.  Društvo si pridržuje pravico, da lahko sodelovanje kandidatk in kandidatov včasih zavrne. Udeležba na uvodnem usposabljanju je brezplačna za vse, ki želijo pri nas opravljati prostovoljno delo. O uspešno opravljenem usposabljanju vsem udeleženim izdamo potrdilo.

Prostovoljke in prostovoljci pričakujejo od nas

 • Znanje in izkušnje na področju dela z migranti (učna pomoč za slovenski in angleški jezik, pomoč pri urejanju življenskih situacij, podpora pri socialnem vključevanju, zagovorništvo)

 • prednost pri zaposlovanju v našem društvu,

 • potrdilo o opravljenem usposabljanju in prostovoljnem delu,

 • priporočila (za štipendije, iskanje zaposlitve, vpis v razne programe),

 • mentorstvo,

 • možnost stalnega dodatnega izobraževanja.

Sketch Arrow
Sketch Arrow 2

Mi pričakujemo prostovoljk in prostovoljcev

 • resnost, zanesljivost in odgovornost,

 • čas za opravljanje prostovoljnega dela vsaj eno šolsko leto

 • uspešno opravljen osebni razgovor z mentorico/mentorjem ter udeležbo na usposabljanju

 • redno poročanje o opravljenem delu in sodelovanje z mentorico/mentorjem,

 • delovanje v skladu z etičnim kodeksom in načeli društva ODNOS.

Zbiramo donacije, ki jih namenjamo za premositev največjih stisk in ovir pri integraciji beguncev.

Prav tako zbiramo  finančno pomoč za samo delovanje društva. Prosimo vas, da donacijo nakažete na račun Društva ODNOS, ki je odprt pri banki

 

Delavska hranilnica, št.: SI56 6100 0001 5008 381

pri namenu vpišite »humanitarna pomoč 2017 za begunce «. oziroma"donacija za delovanje društva 2017".

HVALA

Vaš "nulapet" za nediskriminacijo!

Vsak dohodninski zavezanec lahko od leta 2007 naprej 0,5 % svoje dohodnine nameni za javno koristne namene.

 

Med potencialnimi prejemniki "dohodninskih donacij" je tudi društvo ODNOS, ki ima status društva v javnem interesu na področju nediskriminacije in varovanja človekovih pravic.

 

Naj vaš "nulapet" ne gre v prazno, donirajte nam in skupaj poustvarimo boljše možnosti za vključevanje/integracijo migrantov/beguncev, mirno sobivanje, preprečevanje diskriminacije in odpravljanje stereotipov ter sovražnega govora.

Painted Heart

PRIHAJAJOČI DOGODKI

 • Razstava v Slovenskem Etnografskem muzeju
  Ljubljana
  24. jun. 2025 11:00
  Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  Pridružite se nam na otvoritvi razstave v SEM 24.6. ob 11. uri
 • "S kulturo do dela" - zaključek projekta
  Ljubljana
  21. dec. 2019 17:00
  Ljubljana, Parmova 25 Studio XXV
  Zaključujemo celoletni projekt Kulturna dediščina – bogata pot za vstop na trg dela (S kulturo do dela).
 • Srečanje ...
  Ljubljana
  06. avg. 2019 19:00
  Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  Srečanje ,,,

SODELAVCI

Avatar 108

Dr. Franci Jazbec

Dr. politologije, PAI

Vodja programov in strokovni delavec na področju socialnega varstva

PARTNERJI

povezave

S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T

KONTAKT

Društvo ODNOS

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur

Mala Loka 22, 1230 Domžale

Enota / svetovalnica v Ljubljani: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad. Tel: 041 552 628

Enota/svetovalnica v Mariboru: Glavni trg 17b, 2000 Maribor, 3. nad. Tel: 031 773 227

 • Facebook Social Icon