top of page

ODNOS

 • socialno vključevanje
 • povezovanje kultur in znanja
 • celovito reševanje človeških in družbenih izzivov
 • pomoč priseljenim prebivalcem
 • pomoč in podpora človeku pri učenju in osebnem razvoju
 • aktivno in odgovorno državljanstvo ter participacijo v kulturno pluralni sodobni družbi
 • človek človeku človek

 JE VSE KAR ŠTEJE

Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine informacije Urada za oskrbo in integracijo migrantov RS

MI SMO...

Smo nevladna organizacija, v kateri člani razvijamo nove ideje in izvajamo inovativne (vzgojno-izobraževalne, socialne in raziskovalne) dejavnosti v smeri spoznavanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.

Razvijamo in povezujemo različne družbene vede, ki jih razumemo kot teoretski okvir in podlago za konkretno socialno delovanje in pomoč ter podporo človeku pri učenju in osebnem razvoju. Na tak način povezujemo tudi kulture oziroma znanja za celovito obravnavanje in reševanje človeških in družbenih problemov.    facebook

Delujemo na področjih socialnega in političnega vključevanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov ter odraslih za ustvarjalno, nenasilno ter socialno raznoliko in odgovorno življenje. 

Ustvarjamo pogoje za vzpodbujanje kreativnosti ter pridobivanje raznolikih neformalnih učnih in socialnih ter več-kulturnih izkušenj. 

Prizadevamo si za družboslovno opismenjevanje oziroma senzibilizacijo otrok, mladostnikov in odraslih za aktivno in odgovorno državljanstvo in participacijo v kulturno pluralni sodobni družbi.

Poudarek je na skupnostnem delovanju, usmerjeni smo v podporo in pomoč priseljenim prebivalcem oz. migrantom, prosilcem za mednarodno zaščito in osebam z mednarodno zaščito. Delamo osebno s posamezniki, družinami in skupinami. Zagotavljamo osebni svetovalni pogovor in prepoznavanje socialne situacije, zagovorništvo pred javnimi institucijami, mobilizacijo (aktivacijo, vključevanje in usmerjanje na podlagi prepoznanih in izraženih potreb), psihosocialno podporo.

V mnoge aktivnosti vključujemo učenje, šport in rekreacijo, člane in simpatizerje, uporabnike spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, solidarnosti, medsebojni pomoči, osebni in družbeni odgovornosti.

PROGRAMI & PROJEKTI

s katerimi spreminjamo svet na bolje

STATUT

PRISTOPNA IZJAVA

ZAKON O PROSTOVOLJSTVU

ETIČNI KODEKS

PROSTOVOLJSKO
 
DELO

V članstvo vabimo vse, ki menite, da bi s svojim znanjem, izkušnjami, prizadevnostjo lahko prispevali svoj delež k namenu in ciljem društva.

Članarino v znesku 15 €/letno za zaposlene oziroma 4 €/letno za upokojence, študente lahko nakažete na transakcijski račun:

SI56 6100 0001 5008 381, odprt pri Delavski hranilnici

Brezposelni oz.prejemniki denarne socialne pomoči članarine ne plačujejo

Društvo ODNOS je nastalo z večletnim prostovoljskim delom ustanoviteljev. Vse od takrat so prostovoljke in prostovoljci pomemben člen našega društva in se aktivno vključujejo v naše dejavnosti.

Prostovoljci in prostovoljke opravljajo naloge in delujejo v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in Zakonom o prostovoljstvu.

Da bi prostovoljke in prostovoljci lahko sledili ciljem obeh programov, se morajo udeležiti uvodnega usposabljanja, poleg tega pa redno poročati o svojem delu mentorici ali mentorju programa. V prostovoljstvo se je možno vključiti  kadarkoli.  Društvo si pridržuje pravico, da lahko sodelovanje kandidatk in kandidatov včasih zavrne. Udeležba na uvodnem usposabljanju je brezplačna za vse, ki želijo pri nas opravljati prostovoljno delo. O uspešno opravljenem usposabljanju vsem udeleženim izdamo potrdilo.

Prostovoljke in prostovoljci pričakujejo od nas

 • Znanje in izkušnje na področju dela z migranti (učna pomoč za slovenski in angleški jezik, pomoč pri urejanju življenskih situacij, podpora pri socialnem vključevanju, zagovorništvo)

 • prednost pri zaposlovanju v našem društvu,

 • potrdilo o opravljenem usposabljanju in prostovoljnem delu,

 • priporočila (za štipendije, iskanje zaposlitve, vpis v razne programe),

 • mentorstvo,

 • možnost stalnega dodatnega izobraževanja.

Sketch Arrow
Sketch Arrow 2

Mi pričakujemo prostovoljk in prostovoljcev

 • resnost, zanesljivost in odgovornost,

 • čas za opravljanje prostovoljnega dela vsaj eno šolsko leto

 • uspešno opravljen osebni razgovor z mentorico/mentorjem ter udeležbo na usposabljanju

 • redno poročanje o opravljenem delu in sodelovanje z mentorico/mentorjem,

 • delovanje v skladu z etičnim kodeksom in načeli društva ODNOS.

Zbiramo donacije, ki jih namenjamo za premositev največjih stisk in ovir pri integraciji beguncev.

Prav tako zbiramo  finančno pomoč za samo delovanje društva. Prosimo vas, da donacijo nakažete na račun Društva ODNOS, ki je odprt pri banki

 

Delavska hranilnica, št.: SI56 6100 0001 5008 381

pri namenu vpišite »humanitarna pomoč 2017 za begunce «. oziroma"donacija za delovanje društva 2017".

HVALA

Vaš "nulapet" za nediskriminacijo!

Vsak dohodninski zavezanec lahko od leta 2007 naprej 0,5 % svoje dohodnine nameni za javno koristne namene.

 

Med potencialnimi prejemniki "dohodninskih donacij" je tudi društvo ODNOS, ki ima status društva v javnem interesu na področju nediskriminacije in varovanja človekovih pravic.

 

Naj vaš "nulapet" ne gre v prazno, donirajte nam in skupaj poustvarimo boljše možnosti za vključevanje/integracijo migrantov/beguncev, mirno sobivanje, preprečevanje diskriminacije in odpravljanje stereotipov ter sovražnega govora.

Painted Heart

PRIHAJAJOČI DOGODKI

SODELAVCI

Avatar 108

Dr. Franci Jazbec

Dr. politologije, PAI

Vodja programov in strokovni delavec na področju socialnega varstva

PARTNERJI

povezave

S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T
S T A R T

KONTAKT

Društvo ODNOS

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur

Mala Loka 22, 1230 Domžale

 • Facebook Social Icon

Enota / svetovalnica v Ljubljani: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad. Tel: 041 552 628

Enota/svetovalnica v Mariboru: Partizanska 5, 2000 Maribor, 3. nad. Tel: 031 773 227

bottom of page